Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
byt lankar med html-skolan

Google gbghtml.se
Denna sida använder cookies, läs mer här>>>
index Notepad Html Spara Namn Dokument Färdig Visa Koden H1-taggen Uppdatera F5 Align Center Header Detta P-taggen Bild Å, Ä, Ö och andra specialtecken Nyheter


Nu kommer dock en förändring. Om du i starten av din sida lägger till detta <html lang="sv"> på första html taggen och sedan <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> i headern kan du faktiskt använda en väldig massa tecken eller bokstäver utan att göra om dem senare i doumentet. Det finns fortfarande några tecken du får koda lite för att kunna använda. Har du sedan den äldre kodningen av din hemsida tvingas du använda dessa jag beskriver nedanför här.

När det gäller å, ä och ö finns det inga tecken i "vanlig" html utan du tvingas använda ascii-kod. OBS!!! Detta gäller om du använder den gamla typen av kodning som <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

Som exempel: Till å använder du &aring;

till ä använder du &auml;

och till ö &ouml;

Detta skriver du i kodläge. Det vill säga innan du sparar till html. Du kan se hur du sparar en sida till html i de första lektionerna>>>

Du har, likadant, i tecknen för €, " och & speciella tecken i kodläget för att få dem se riktiga ut när de kommer ut som html.

Euro-tecknet € skriver du &euro; i kodläge

&-tecken använder du &amp; och för "-tecken(citations-tecken) använder du &quot; för att få det riktigt.

Å, ä och ö skriver du så här:

Å skriver du &Aring; i stora bokstäver och så här i små &aring;

Ä skriver du &Auml; med stora bokstäver och &auml; med små

och Ö så här &Ouml; och ö så här &ouml; i små bokstäver.

För att det hela skall bli riktigt behöver du lägga till en tagg i headern av documentet. Se mer här>>>

Du kan se mer om dessa tecken ute på w3cschools>>>

Ett tecken jag själv glömmer är detta med upphöjt tecken. Exempelvis om du skall skriva 2². Skall du skriva 2 upphöjt i 2 får du använda &sup2; och för att få 2 upphöjt i 2 skriver du alltså 2&sup2; . Du kan skriva andra också som 2³ och ändrar då den sista siffran så att du skriver 2&sup3; istället. Kan vara mycket användbart när du skriver kvadratmeter och liknande. Ett annat sätt som faktiskt fungerar på alla tecken för upphöjt är att använda <sup> tecknet. Om jag använder <sup> för att skriva 22 skriver jag 2<sup>2</sup>. Denna kan jag använda till många av dessa upphöjt tecken. Skriver jag 2 upphöjt i 32 använder jag 2<sup>32</sup> och får då denna kombination 232. Om du vill skriva kemiska tecken som det för syre, som ju ser ut så här: O2 skriver jag 2<sub>2</sub> istället.

Ett tecken som liknar upphöjt är ju tecknet för grader du använder i recept. Man kan ju då tänka sig att tecknet skulle se ut så här &sup0; för ° men så är det inte. Här får du använda en annan, lite ologisk, teckenkombination. Nämligen &deg; så skall du skriva något som liknar 250° C får du alltså använda tecknen 250&deg; C där &deg; är tecknet för grader.

Jag fick även problem när jag skrev några phonetiska tecken på min sida om Wuxi i Kina. Exempelvis ù som skrivs &ugrave; i kod. Jag hittade dock en bra sida angående dessa tecken på Mark van de Moosdijks hemsida. Här hittar du nästan alla tecken. Du hittar även många på asciitabell.se.

 

 

 

 

copyright © Björn Larsen citygbg.se