Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
byt lankar med html-skolan

Google gbghtml.se
Denna sida använder cookies, läs mer här>>>
index td-taggen koden bordercolor colspan rowspan bgcolor width cellspacing Distans Bild i table Tabellkod Bilden i mitten valign Frågesport

Bordercolor, kommandot som ger linjerna
färger

<html>
<head>
<title>tabeller</title>
</head>
<body><div style="overflow-x:auto;">
<table border="1" bordercolor="blue">
<tr>
<td>Detta är den vänstra cellen i den första raden</td>
<td>Detta är cellen i mitten på den första raden</td>
<td>Detta är den högra cellen i den första raden</td>
</tr>
<tr>
<td>Detta är den vänstra cellen i den andra raden</td>
<td>Detta är cellen i mitten på den andra raden</td>
<td>Detta är den högra cellen i den andra raden</td>
</tr>
<tr>
<td>Detta är den vänstra cellen i den tredje raden</td>
<td>Detta är cellen i mitten på den tredje raden</td>
<td>Detta är den högra cellen i den tredje raden</td>
</tr></table></div>
</body>
</html>

Här har vi lagt till bordercolor="blue"och får då en tabell med blåa streck. Titta här.

Några andra användbara kommandon kan vara rowspan som bestämmer hur många rader cellen skall täcka och colspan som anger antalet kolumner. På nästa sida använder vi dessa formatmärken och lägger in colspan="2" plus rowspan="2". Med dessa tre formatmärken får du denna tabell

OBS!!! Google och w3c vill hellre att du använder stylesheets eller css. Se mer här>>>

 

 

 

 

copyright © Björn Larsen citygbg.se