knapp1knapp 2knapp 3knapp 4
översta länken
HTML-skolan
Webbhotell
Drivrutiner
Inkomster
Böcker
Antivirus
Nätverk
Gratis program
Download
Colin McRae
MS CFS
Red Baron
Online spel
Bygg dator
Officemallar
Språklexikon

Du kan kopiera koden till tabellen nedanför

<table><tr><td colspan="2"><a href="http://www.drivrutiner.net"><img src="../knapp1.gif" width="200" height="66" alt="knapp1" border="0" /></a><a href="http://www.drivrutiner.net"><img src="../knapp2.gif" width="200" height="66" alt="knapp 2" border="0" /></a><a href="http://www.drivrutiner.net"><img src="../knapp3.gif" width="200" height="66" alt="knapp 3" border="0" /></a><a href="http://www.drivrutiner.net"><img src="../knapp4.gif" width="200" height="66" alt="knapp 4" border="0" /></a><a href="http://www.drivrutiner.net"></a></td></tr>
<tr> <td id="left"><a href="http://www.drivrutiner.net">översta länken </a>
<br/>
<a href="http://www.gbghtml.se">HTML-skolan</a>
<br/>
<a href="http://www.webbgbg.se">Webbhotell</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net">Drivrutiner</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/host/money/index.php">Inkomster</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/drivrutiner/books/index.php">B&ouml;cker</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/drivrutiner/antivirus.php">Antivirus</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/drivrutiner/dlink.php">N&auml;tverk</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/program/gratis.php">Gratis program</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/program/download.php">Download</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/program/bil/spel.php">Colin McRae</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/program/flyg/cfs.php">MS CFS</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/program/flyg/red.php">Red Baron</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/program/online/spel.php">Online spel</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/drivrutiner/datorbygg/index.php">Bygg dator</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/program/kontor/office/index.php">Officemallar</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/drivrutiner/sok.php">Spr&aring;klexikon</a></td>
<td id="mitten"><p>
<h1 style="color:#FFFFFF; background-color:#000000">Du kan kopiera koden till tabellen nedanför </h1>
</p>Som du ser har vi lagt id på vänstra cellen och då använt <td id="left"> vi har även använt en övergripande egenskap för body, table, länkar(a:link, a:visited, a:hover) i toppen på sidan. Om du använder "visa kod" antingen med högerklick av musen eller genom att använda verktygsmenyn i din webbläsare kan du se att mellan head-taggarna ligger en kod som ser ut så här:

<style type="text/css">
body
{
background:url(../ie.png) #FFFFFF; background-repeat: repeat-y;
}
a:link
{
color:#000000;
}
a:hover
{
color:#FFFF00;
}
a:visited
{
color:#ffffff;
}
table
{ border: medium #00CCFF; background: url(../top.jpg) #FFFFFF; background-repeat:repeat-y; width:80%}
#left
{
background:url(../left.jpg) #FFFFFF;
width:12%;
vertical-align:top;
}
#mitten
{
vertical-align:top
}
</style> Denna är du tvungen att använda på de nya läsarna för att få fram ett liknande utseende. Du kan se mer om dessa egenskaper på design>>>
</td>
</tr>
</table>