knapp1, denna kan du spara genom att hogerklicka och valja spara bild. Likadant med de andraknapp 2knapp 3knapp 4
översta länken
HTML-skolan
Webbhotell
Drivrutiner
Inkomster
Böcker
Antivirus
Nätverk
Gratis program
Download
Colin McRae
MS CFS
Red Baron
Online spel
Bygg dator
Officemallar
Språklexikon

Du kan kopiera koden till tabellen nedanför

<table class="table"><tr><td colspan="2" class="class"><a href="http://www.drivrutiner.net"><img src="knapp1.gif" width="200" height="66" alt="knapp1" border="0" /></a><a href="http://www.drivrutiner.net"><img src="knapp2.gif" width="200" height="66" alt="knapp 2" border="0" /></a><a href="http://www.drivrutiner.net"><img src="knapp3.gif" width="200" height="66" alt="knapp 3" border="0" /></a><a href="http://www.drivrutiner.net"><img src="knapp4.gif" width="200" height="66" alt="knapp 4" border="0" /></a><a href="http://www.drivrutiner.net"></a></td></tr>
<tr>
<td width="12%" class="left" valign="top"><a href="http://www.drivrutiner.net">&ouml;versta
l&auml;nken </a>
<br/>
<a href="http://www.gbghtml.se">HTML-skolan</a>
<br/>
<a href="http://www.webbgbg.se">Webbhotell</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net">Drivrutiner</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/host/money/index.php">Inkomster</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/drivrutiner/books/index.php">B&ouml;cker</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/drivrutiner/antivirus.php">Antivirus</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/drivrutiner/dlink.php">N&auml;tverk</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/program/gratis.php">Gratis program</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/program/download.php">Download</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/program/bil/spel.php">Colin McRae</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/program/flyg/cfs.php">MS CFS</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/program/flyg/red.php">Red Baron</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/program/online/spel.php">Online spel</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/drivrutiner/datorbygg/index.php">Bygg dator</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/program/kontor/office/index.php">Officemallar</a>
<br/>
<a href="http://www.drivrutiner.net/drivrutiner/sok.php">Spr&aring;klexikon</a></td>
<td><img src="../kodtabell.gif" width="601" height="768" alt="" /></td></tr>
</table>

Och här har du koden för stylesheet vilket du kan lägga i headern

eller i din .css-fil.

<style type="text/css">
.table {border:thick; border-color:#0000FF; width:67%} /*ger en tjock border med blå färg och en vidd av 67%*/

.class {background-image:url(../top.jpg); background-color:#00FFFF; width:100%} /* lägger bilden top.jpg i bakgrunden och använder ljusblått som bakgrundsfärg */

.left {background-image:url(../left.jpg); background-color:#00FFFF;} /* lägger bilden left.jpg i bakgrunden och använder ljusblått som bakgrundsfärg */

.left a:link {color:#FFCC00; font-style:oblique} /* de ej besökta eller klickade länkarna länkarna får färgen gult */

.left a:visited {color:#CCCCCC} /* de besökta länkarna får färgen grått */

.left a:hover {color:#000000} /* när du för muspekaren över länken färgas den svart */


</style>

Använd <style type="text/css"> om du lägger den i headern och ta bort dessa taggar om du använder en extern css-fil.

Det finns även stilar du kan använda för att färga länkarna när de varit besökta eller man för muspekaren över dem. Vill du även ha denna förändring lägger du in dessa taggarna i stilmallen:

.left a:link {color:#FFCC00; font-style:oblique}
.left a:visited {color:#CCCCCC}
.left a:hover {color:#000000}

Lägg bara in dem innanför style type-taggarna